2. edycja – 2019

EDYCJA 2019 – 71 uczestników (w tym 5 zagranicznych):

LISTA STARTOWA/PARTICIPATION LIST: Olimpiada Geopolityczna.xls

Zakończenie I etapu – 15 czerwca 2019 r. Prace analityczne należy nadsyłać na adres: ptg@ptg.edu.pl
I stage deadline – June, 15th 2019. Your works shall be sent to: ptg@ptg.edu.pl

OKRĘGI OLIMPIADY GEOPOLITYCZNEJ W 2019:

stat4u